KEKEMELİK

ÖZELLİKLER

Ürün Adı : KEKEMELİK

Ürün Kodu :

Kategori : MAKALELER

Alt Kategori :


                                             K E K E M E L İ K

 

            İnsan toplumsal ve konuşan bir varlıktır. Diğer insanlarla ve çevresiyle anlaşabilmek için konuşmamız gerekir. Çeşitli konuşma bozuklukları vardır. Bunlardan en fazla ve en çok bilineni kekemeliktir. Kekemelik aslında seslerin, hecelerin ya da sözcüklerin sık sık tekrarlanması veya uzatılması olarak tanımlanır. Buda kişinin konuşmasında akıcılığı bozan durumdur. Bir sesin yada hecenin tekrarlanması uzatılması çabalama ve kaçınma davranışları ile engellenmesi sonucu ortaya çıkar.Kekemeliğin en geniş ve sistemli tanımını Wingate tarafından yapılmıştır. Wingate ,kekemeliği sözel ifadenin akıcılığında seslerin ve hecelerin istem dışı duyulabilen yada duyulamayan yinelenen uzatmalar biçiminde sık, fark edilir, ancak kontrol edilemeyecek biçimde kesintiye uğraması şeklinde tanımlar. Ayrıca şarkı söyleme şiir okuma sırasında kekeme olmamaktadır. Eğer kişide kekemelik yoğun ise ayağını yere vurma, başını sallama gözlerini kırpma gibi tekrarlayan davranışlar da ortaya çıkıp konuşmaya eşlik edebilir.

         Kekemelik sadece konuşmayı değil sosyal hayatıda engeller. Kekemeler konuşmalarının ne zaman akıcı olacağından ne zaman kekeleyeceklerini bilemedikleri için hayal kırıklığı,utanma,ve kızgınlık hissederler.Bu olumsuz duyguların bireyin özgüveninde zararlı etkiler bırakabilir.

         Kekemelik genelde 2 ila 7 yaşları arasında zaman zamanda ileriki yıllarda da başlayabilir. En çok 2-4 yaşlarında başladığı görülmüştür. Bu oran erkeklerde daha fazla olur.Kekeme çocuklarının ebeveynlerinin aşırı baskıcı aşırı tutucu, eleştirel, çocuklarını belli bir disipline sokmaya çalışan, sinirli, öfkeli ,titiz, düzen düşkünü olurlar. Telefonla konuşurken kalabalık önünde söylenmesi zor sözcüklerde zaman baskısı olduğu için, dinleyiciler anlamayıp tekrar ettirdikleri için sosyal tedirginlik fazla olduğu bu gibi durumlarda daha da şiddetlenir. İki dil bilenlerin bazıları birinde kekeleyip diğer dilde kekelemeyebiliyorlar.Eğer çocuğunuzun konuşmasında bir kaygı yaşıyorsanız çocuk konuşurken zorlanıyor kaslarda gerginlik oluyorsa kekemelik için yardım almalısınız. Kekemelik için psikiyatristlerden, psikologlardan, özel eğitim öğretmenlerinden çocuk gelişimi ve eğitimcilerinden, aile danışmanlarından, psikolojik danışmanlarından, odyologlardan, nörologlardan da destek alınabilir. Kekeme olan çocuk olumsuz duygular içinde olabirlir bu konuda onunla konuşun. Kekemeliğin farkında olduğunuzu geçici bir durum olabileceğini onu bu şekilde kabul ettğinizi ona hissettirin. Eğer çocuk bu konuda konuşmak istemiyorsa konuşmayın. Ancak onun istediği zaman konuşmaya hazır olduğunuzu çocuğunuza hissettirin. Kekemelik bir tabu değildir. Dünyanın sonu da değildir.