Çocuklarda Okul Başarısında Ailenin Rolü

ÖZELLİKLER

Ürün Adı : Çocuklarda Okul Başarısında Ailenin Rolü

Ürün Kodu :

Kategori :

Alt Kategori :


                                    Çocukların Okul Başarısında Ailenin Rolü

 Çocuklar ders çalışmayı ve başarılı olmayı doğuştan getirmezler. Burada aileler başarılı olmayı sadece okul başarısı olarak görmektedirler. Oysa başarı sadece okulda değildir. Aile hayatındaki rolünde,sosyal hayatındaki başarı ,okul başarısı olarak değerlendirilir. Aile içinde iletişiminin güçlü olması sorumluluklarını yerine getiriyor olması, yaşına uygun davranışlar sergiliyor olası önemlidir. Sosyal hayatın düzen ve krallarına uyum sağlaması gerekir. Okuldaki başarısı yine var olan düzen ve kurallara uygunlunun olması önemlidir. Tabi ki çocuklar robot gibi her kuralı harfi harfine uyamazlar zaman zaman hatalar yapabilirler. Önemli olan bu hatalarının farkına varıp kendine çeki düzen vermesi de çok önemlidir.

    Eğitim çocuğa dünyayı dahi iyi tanımasına anlamasına olanak sağlayacak bilgiler yükler. Çocuklar ilk yıllarda edindiği bilgileri iyi bir çalışma alışkanlığı geliştirmediği için çoğu bilgileri kaybolup gider.

 Yeni bilgiler edinmek insanın bakış açısını geliştirir ve hayattan zevk almasını sağlar.

  Ailelerin yaptığı en büyük hatlar ise çocuklarına küçük yaştan itibaren akademik başarı içine sokarlar.

eğer ebeveynler kendisi çok istediği bir meslek sahibi olamamış ise, çocuğunu tamamen o meslek üzerine baskı kurmaya çalışıyor, kendi hayalini çocuğunda görmek istiyor.-Ben olamadım çocuğum olsun. Peki o çocuğun hayalini kim gerçekleştirecek .? Bu durumda torunlara iş düşüyor. Bu şekil bir tutum ve davranış yanlış bir yol izlemek olur. Anne babalar sadece çocuklarına çalışma konuşunda teşvik etmeli, elinden geldiğince çocuğun isteği doğrultusunda rehberlik etmelidir.Yoksa çocuğun kaygı problemi ortaya çıkar .

Küçük yaşta çocuklardan gücünün üstünde başarı beklemek hatalarını düzeltirken onu eleştirmek,yargılamak,kıyaslamak,olumsuz davranışlarda bulunmak size olan güvenini sarsar.

Çocuklar öncelikle hayatı sevdirmeli yaşama sevinci aşılamalıyız.